आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न आमच्या वेबसाईटवर विचारावेत. 📌 Mahsul Guru 📌 YouTube Channel Link!

Revenue Articles

Revenue Articles

 1. 1. धारण जमिनीचे वाटप
 2. 2. हक्कसोडपत्र व त्यानंतरची वारस नोंद
 3. 3. शिक्षक व पदवीधर निवडणूक प्रक्रिया
 4. 4. मृत्युपत्र
 5. 5. महिलांसंबंधी हिंसा
 6. 6. गाव नमुना सात-बारा
 7. 7. आदर्श आचारसंहितेची मार्गदर्शक तत्वे
 8. 8. पंचायतराज - थोडक्यात माहिती
 9. 9. कायदा व सुव्यवस्था भंग झाल्यास परिस्थिती कशी हाताळावी
 10. 10. हद्दपार कारवाई
 11. 11. मा. उच्च न्यायालयाचे निम-न्यायिक अधिकार्यांसाठी निर्देश
 12. 12. मृत्युच्या कारणांचा पंचनामा
 13. 13. मामलतदार न्यायालय अधिनियम
 14. 14. नामनिर्देशन
 15. 15. मृत्युपूर्व जबाब
 16. 16. लोकसेवकाच्या आदेशाची अवज्ञा
 17. 17. अपंग व्यक्तीसाठी आरक्षणातील तरतुदी
 18. 18. शासकीय जमीन मागणी
 19. 19. महिला हक्कांचे बळकटीकरण
 20. 20. गौण खनिज
 21. 21. तक्रार नोंद-अपील-पुनरीक्षण-पुनर्विलोकन
 22. 22. रस्ता मागणी आणि रस्ता अडविणे
 23. 23. लेखनप्रमाद दुरुस्ती व पोकळीस्त नोंद
 24. 24. सार्वजनिक उपद्रव
 25. 25. शासकीय वसूली
 26. 26. जादुटोना विरोधी कायदा
 27. 27. बेनामी व्यवहार
 28. 28. वजन आणि मापे
 29. 29. वक्फ मालमत्ता
 30. 30. Wakf Act, 1995 -2013 Eng
 31. 31. पीक पाहणी आणि वहिवाट प्रकरणे
 32. 32. पोकळीस्त नाव किंवा नोंद कमी करणे
 33. 33. मुस्लिम महिला (घटस्फोटात हक्क संरक्षण) कायदा, 1986
 34. 34. इनाम आणि वतन जमिनी
 35. 35. देवस्‍थान जमिनी (इनाम वर्ग 3)
 36. 36. सात-बारावरील आणेवारी
 37. 37. आणे पै नुसार खातेदाराचे क्षेत्र काढणे
 38. 38. बिनशेती आदेश नोंद पध्दत
 39. 39. Revenue Stamps -English
 40. 40. वारसा कायदे आणि मृत्युपत्र
 41. 41. जातीचा दाखला
 42. 42. मुस्लिम उत्तराधिकार नियम
 43. 43. कुलमुखत्यारपत्र
 44. 44. चारा छावणी
 45. 45. रजा नियम
 46. 46. दत्तक अधिनियमातील महत्वाची माहिती
 47. 47. ज्येष्ठ नागरिकांचा निर्वाह व कल्याण अधिनियम 2007
 48. 48. गोष्टीरूपी एकशेएक फेरफार
 49. 49. ओळख परेड
 50. 50. तलाठी कामकाज पुस्तिका
 51. 51. महसूल प्रश्नोत्तरे
 52. 52. महसूल संबंधित व्या‍ख्या
 53. 53. मतदार एफ.ए.क्यू.
 54. 54. ए.कु.मॅ. अर्थात एकत्र कुटूंब मॅनेजर
 55. 55. कोतवाल
 56. 56. प्रतिज्ञापत्र अथवा शपथपत्र
 57. 57. स्थानिक प्रशासन संस्था बाबतचे प्रश्न
 58. 58. म.ज.म.अ. कलम १४९ व १५० बाबत
 59. 59. शासकीय पत्रव्यवहार
 60. 60. ऐपत दाखला
 61. 61. सर्पदंश
 62. 62. निवडणूक काळातील परवानग्या
 63. 63. पेड न्यूज
 64. 64. अ.पा.क. अर्थात अज्ञान पालनकर्ता
 65. 65. म.ज.म.अ. कलम 85
 66. 66. भ्रष्टाचार प्रतिबंध
 67. 67. पोलीस पाटील
 68. 68. पारसी वारसा नियम
 69. 69. महसूल कायदे ओळख
 70. 70. वर्ग २ च्या जमिनींबाबत सुधारीत तरतुदी
 71. 71. वृक्षतोड परवानगी
 72. 72. वहिवाटीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल
 73. 73. हिबा-हिबानामा
 74. 74. दोन लग्न अवैध
 75. 75. मोजणी अभिलेख
 76. 76. वाटप दरखास्त प्रकरणे
 77. 77. महसूली वसूली प्रमाणपत्र (R.R.C.)
 78. 78. दंडाधिकारी यांची प्रतिबंधात्मक कारवाई
 79. 79. अनुकंपा तत्वावर नियुक्तीं
 80. 80. चित्रपटगृहाची तपासणी
 81. 81. पंचनामा
 82. 82. जमीन मोजणी
 83. 83. सर्व्हे नंबर-गट नंबर-भूमापन क्रमांक
 84. 84. शेतजमीन मोजणी अभिलेख ओळख
 85. 85. शेतजमिनीचे 'पोटखराब' क्षेत्र F
 86. 86. तहसिलदारांचे अधिकार
 87. 87. गौणखनिज जप्ती निर्देश-मा. उच्च न्यायालय, नागपुर खंडपीठ
 88. 88. हक्क नोंदणीबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाचे निर्देश
 89. 89. सक्‍तीची वसूली
 90. 90. नोटीस बजावणे
 91. 91. न्‍यायाधिश आणि न्‍याय दंडाधिकारी
 92. 92. नोंद-आदेश यांसाठी प्रलंबित काळ
 93. 93-A. हैद्राबाद कुळ वहिवाट कायदा, 1950 महत्‍वाच्‍या तरतुदी
 94. 93. महाराष्‍ट्र कुळ वहिवाट कायदा, महत्‍वाच्‍या तरतुदी
 95. 94. पोलीस कोठडीत आरोपीचा मृत्यू
 96. 95. तहसिल कार्यालयाचे कामकाज
 97. 96. सेवा पुस्तकातील नोंदी आणि रजा
 98. 97. गावठाण विस्तार
 99. 98. तालुका सब-जेल
 100. 99. पुरवठा आणि अन्य तपासण्या
 101. 100. आदिवासीची जमीन
 102. 101. एकशे अकरा महसूल- शंका-समाधान
 103. 102. फौ.प्र.सं.कलम १४५..
 104. 103. सहा गठ्ठे पध्दत
 105. 104. स्त्रीधन
 106. 105. रेरा अधिनियम, नियम आणि एफ.ए.क्‍यू.
 107. 106. हक्‍कनोंद चेक लिस्‍ट
 108. 107. गाव नमुना एक - क (सुधारित)
 109. 108. कब्जेहक्क अथवा भाडेपट्‍टा नोंदवही
 110. 109. शेतजमिनीची खरेदी
 111. 110. निर्बंधित सत्ताप्रकारच्‍या जमिनीबाबत मृत्‍युपत्र
 112. 111. गावातील व शेतातील रस्‍ते आणि हद्‍दी
 113. 112. आदर्श मतदान केंद्र
 114. 113. Sarpanch NCM-1
 115. 114. थेट सरपंच
 116. 115. MLRC Sec. 1 to 4
 117. 116. MLRC Sec. 5 to 19
 118. 117. MLRC Sec. 20 to 40
 119. 118. MLRC Sec. 150
 120. 119. चाप्‍टर केसेस PPT -
 121. 120. प्रतिबंधात्‍मक कारवाई (उ.वि.अ.) PPT
 122. 121. हिंदू वारसा कायदा
 123. 122. Use of VVPAT in Elections
 124. 123. कंट्रोल युनिट सीलबंद करणे
 125. 124. कमी-जास्त पत्रक
 126. 125. गाव नमुना 8
 127. 126. तालुका नमुने- महसुली नोंदवह्या
 128. 127. Talathi Dapter at a Glance
 129. 128. Talathi Calender
 130. 129. Talathi Dapter ABCD List
 131. 130. महसूल कामकाज पुस्तिका
 132. 131. इक्विटेबल मॉर्गेज (सुधारीत)
 133. 132. प्रतिकूल ताबा
 134. 133. टिपणी लेखन
 135. 134. टपाल व्‍यवस्‍थापन
 136. 135. कार्यविवरण आणि संकलन रजिष्‍टर
 137. 136. कोर्ट आदेशांची नोंदणी
 138. 137. शासकीय पत्रलेखनावरील स्‍वाक्षरी व पत्ता
 139. 138. पोकळीस्‍त कुळांची नावे कमी करणे
 140. 139. खाजगी जमिनीवरील अतिक्रमण
 141. 140. फॉर्म नंबर 14
 142. 141. वहिवाट प्रकरणांतील निकाल
 143. 142. टपाली मतदान Local Self Govt
 144. 142. टपाली मतदान
 145. 143. गुन्‍हा स्‍थळाचा नकाशा
 146. 144. पोट-हिस्‍सा मोजणी फी वसूली
 147. 145. लिस पेंडन्‍स नोंद
 148. 146. मिरासी जमीन
 149. 147. मुस्लिम धर्मिय व्यक्तीचा दत्तक अधिकार
 150. 148. पुराव्‍याचे विविध प्रकार
 151. 149. Forest Act & Transit Pass (Eng.)
 152. 150. VVPAT वापरण्‍यासंबंधी मार्गदर्शक सूचना
 153. 151. मालकी हक्‍काची दुहेरी नोंदपध्‍दती बंद करणे
 154. 152. सहधारक
 155. 153. तालुका जमाबंदी
 156. 154. निम-न्‍यायिक आदेशांबाबत
 157. 155. म.ज.म. कलम ४२ ड आकारणी
 158. 156. तुकडेजोड-तुकडेबंदी कायदा-सुधारणा
 159. 157. कुळकायदा कलम ६३ व ८४-क सुधारणा
 160. 158. महसूल अधिनियमांतील वसूलीबाबत सुधारित तरतुदी
 161. 159. खाजगी कंपनीने शेतीसाठी शेतजमीन खरेदी करणे
 162. 160. मदतमाश-खिदमतमाश इनाम
 163. 161. अज्ञानाची मालमत्ता-तुलनात्‍मक अभ्‍यास
 164. 162. निम-न्यायिक अधिकार्यांसाठी निर्देश, H.C. मुंबई
 165. 163. वारस प्रमाणपत्र आणि उत्तराधिकार प्रमाणपत्र
 166. 164. महसूल कायदे - समज अणि कायदेशीर तरतुदी
 167. 165. वडिलोपार्जित मालमत्तेबद्दल ११ तथ्ये
 168. 166. मृत्युपत्राबाबतचे प्रश्‍न
 169. 167. कुळवहिवाट कायदा, कलम ४३, सुधारणेबाबत
 170. 168. सिलिंग कायद्‍यातील महत्‍वाच्‍या तरतुदी आणि सुधारणा
 171. 169. हिंदू कायद्यान्‍वये मालमत्तांचे वर्ग
 172. 170. VVPAT Manual Marathi
 173. 171. एक्सह्‍युमेशन-फौ.प्र.सं., कलम 176(3)
 174. 172. महसूल अधिनियमान्‍वये -जमीनी
 175. 173. मानसिक दृष्‍ट्‍या अक्षम व्‍यक्‍तीबाबतचा अ.पा.क. शेरा कमी करणे
 176. 174. विधानसभा निवडणूक प्रशिक्षण, 2019
 177. 175. आदर्श आचारसंहिता -विविध पथके
 178. 176. एकपेक्षा जास्‍त मतदान यंत्रांची जोडणी
 179. 177. मतदान यंत्र (BU) सीलबंद करणे
 180. 178. मतदान केंद्रावरील आश्‍वासित किमान सुविधा
 181. 179. इव्‍हिएम यंत्रणा-त्रुटी आणि उपाय
 182. 180. केंद्राध्‍यक्षांसाठी फ्‍लो चार्ट
 183. 181. केंद्राध्‍यक्षांसाठी मार्गदर्शक सूचना
 184. 182. VVPAT बाबत मार्गदर्शक सूचना
 185. 183. लोकसभा निवडणूक अहवाल
 186. 184. निवडणूकीतील संविधानिक व असंविधानिक लिफाफे
 187. 185. VVPAT मधील कागदी चिठ्‍ठ्‍यांची मतमोजणी
 188. 186. मतमोजणी
 189. 187. तुकडेजोड तुकडेबंदी अधिनियम बाबत
 190. 188. जमीन धारणा- कमाल मर्यादा
 191. 189. वर्ग २ आणि भाडेपट्टयाने प्रदान जमिनी वर्ग १ करणे नियम
 192. 190. आदिवासी व्‍यक्‍तीच्‍या जमिनीचे वाटप
 193. 191. निस्तारपत्रक आणि वाजिब-उल-अर्ज
 194. 192. वर्ग २ जमिनींबाबतच्‍या तरतुदी
 195. 193. 'अ' आणि 'ब' फाईली
 196. 194. महसूल चौकशीचे प्रकार
 197. 195. आभुषणांची ओळख परेड
 198. 196. नैसर्गिक न्यायतत्वे
 199. 197. कुळाच्‍या जमिनीची विक्री
 200. 198. विभागीय चौकशी
 201. 199. निवडणूक नामनिर्देशनपत्र
 202. 200. नामनिर्देशन पत्रांची छाननी
 203. 201. क्षेत्रीय अधिकारी प्रशिक्षण
 204. 202. नामनिर्देशनपत्र दाखल करणे
 205. 203. उमेदवाराची माघार
 206. 204. मतदान तयारी आणि मतदान दिवस
 207. 205. सूक्ष्‍म निरीक्षक प्रशिक्षण
 208. 206. अभिरूप मतदान (Mock Poll)
 209. 207. अभिरूप मतदान प्रक्रिया
 210. 208. VVPAT-कागदी चिठ्‍ठ्‍यांची विल्‍हेवाट
 211. 209. 'मळई जमीन' जमीन' प्रदान करणे
 212. 210. प्रतीकात्‍मक वाटप
 213. 211. अकृषिक व बांधकाम परवानगी
 214. 212. अनधिकृत अकृषिक वापर
 215. 213. गाळपेर जमिनीची विल्हेवाट
 216. 214. जबाब
 217. 215. National Highway Act 1956 Marathi
 218. 216. डिक्री – निकाल - आदेश
 219. 217. महसूल-महसूल-नोंदीविषयक कामकाज
 220. 218. अकस्‍मात मृत्‍यू प्रकरणी चौकशी (A.D. Cases)
 221. 219. राजशिष्‍टाचार- PROTOCOL
 222. 220. मृत्‍युपत्राचे 'प्रोबेट'
 223. 221. महसूल - तक्रार नोंदीविषयक कामकाज
 224. 222. खर्‍याखुर्‍या औदयोगिक कारणासाठी शेतजमिनीची खरेदी
 225. 223. मालक झालेल्‍या कुळाच्‍या शेतजमिनीची विक्री
 226. 224. दस्तनोंदणी व हस्तांतरण
 227. 225. हिंदू वारसा कायदे PPT
 228. 226. पोस्टमॉर्टेम व इतर मृत्‍युपश्‍चात तपासण्‍या
 229. 227. बेवारस जमीन - म.ज.म.अ. कलम 34
 230. 228. प्रतिबंधीत सत्ताप्रकार-भाडेपट्टयाने प्रदान जमिनी मालकी हक्‍काने देणे
 231. 229. वारस प्रमाणपत्र आणि उत्तराधिकार प्रमाणपत्र
 232. 230. अर्धन्‍यायीक प्रकरणे-निकालपत्र आणि समज
 233. 231. तलाठयांनी महसूल वाढीचा मार्ग शोधणे
 234. 232. पोटखराब क्षेत्र लागवडीखाली आणणे
 235. 233. पोटखराब जमिनी लागवडीखाली आणणे
 236. 234. कार्यालयीन कार्यपध्‍दती
 237. 235. गावगाडा अर्थात प्राचीन वतन व्‍यवस्‍था
 238. 236. महसूल कायद्‍यातील (तलाठी^J मंडळ अधिकारी) स्‍तरीय सुधारणा
 239. 237. माहितीचा अधिकार-महत्‍वाच्‍या तरतुदी
 240. 238. महत्‍वाचे न्‍यायालयीन निर्णय-निकाल
 241. 239. मृत्युपूर्व जबाब PPT
 242. 240. म.ज.म.अ. कलम १८२ ची तरतुद व सुधारणा
 243. 241. सायबर गुन्‍हे-Cyber Crime
 244. 242. जिरायत-बागायत जमिनी
 245. 243. इतर व्यक्तीच्या जमिनीतून पाण्याचे पाट बांधणे
 246. 244. अकृषिक आकारणीत सूट मिळालेल्या जमिनी
 247. 245. अकृषिक कलम ४२-अ ते ४२-ड N
 248. 246. ब-सत्ताप्रकार कमी करणे
 249. 247. जलस्‍त्रोत असलेल्‍या जमिनीचे भूसंपादन मूल्‍यांकन
 250. 248. तलाठी दप्‍तरातील गाव नमुने 1 ते 21
 251. 249. महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरण
 252. 250. जमीन महसुलासंबंधी
 253. 251. जमीन महसूल- प्रारंभिक
 254. 252. अकृषिक आकारणी व जमाबंदी
 255. 253. कृषिक आकारणी व जमाबंदी
 256. 254. महसूल अधिकार्‍यांची कार्यपध्‍दती
 257. 255. महसूल अधिकारी -अधिकार व कर्तव्य
 258. 256. अनधिकृत कब्‍जेदाराला काढून टाकणे
 259. 257. परागंदा असणार्‍या व्‍यक्‍तीची वारस नोंद
 260. 258. नोंदणी कायद्‍यावरील मा. उच्‍च न्‍यायालयाचा निर्णय
 261. 259. प्रतिबंधित सत्ताप्रकारच्‍या जमिनीचे मृत्‍युपत्र अवैध - सर्वोच्‍च न्‍यायालय
 262. 260. हिंदू उत्तराधिकार (सुधारणा) कायदा, २००५ अन्‍वये झालेले बदल
 263. 261. मंडळ अधिकारी स्‍तरीय महसूल न्‍यायालयात दाखल होणारी अर्ध-न्‍यायीक प्रकरणे
 264. 262. ना. त. व तहसिलदार स्‍तरीय अर्ध-न्‍यायीक प्रकरणे.
 265. 263. Legal Maxims
 266. 264. वाढीव जमीन महसूल..
 267. 265. महसूल अधिनियमांतील सुधारित तरतुदी
 268. 266. Right of pre-emption – अग्रहक्क
 269. 267. ई-पीक पाहणी- अद्यायावत सुधारणा
 270. 268. कुळवहिवाट अधिनियम, कलम ६३-अ
 271. 269. संकीर्ण जमीन महसूल
 272. 270. सर्च किंवा टायटल रिपोर्ट
 273. 271. नोंदणीकृत मृत्युपत्र रद्द करता येईल काय ?
 274. 272. आदिवासींच्या अकृषिक जमिनीचे हस्तांतरण
 275. 273. साठेखत
 276. 274. निर्वासित मालमत्ता
 277. 275. मुस्लिम वारसा कायदा
 278. 276. म.ज.म.अ. महत्वाच्या तरतुदी
 279. 277. उच्य न्यायालय-अर्ध न्यायिक प्राधिकरणासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे
 280. 278. खाण-खाणपट्टा व खाण व क्रशर तपासणी
 281. 279. विटभट्टी बाबत
 282. 280. वारस नोंदवहीबाबत शासनाच्या मूळ तरतुदी
 283. 281. विविध कायद्यान्वये अपील, पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन
 284. 282. अपिलीय अधिकारी
 285. 283. अपील- पुनरीक्षण- पुनर्विलोकन कलम
 286. 284. प्रकरणी दिवाणी दावा दाखल आहे. काय कार्यवाही अपेक्षित
 287. 285. इतर हक्कातील नावे कब्जेदार सदरी घेणे
 288. 286. अनौरस आपत्त्‍याची वारस नोंद
 289. 287. गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणे निष्कासित करणे मोहीम
 290. 288. गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण मा सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचे निर्देश
 291. 289. सर्वोच्‍च न्‍यायालय ज्येष्ठ नागरिक कायदा कलम २३ चा वापर
 292. 290. अर्ध न्‍यायिक कामकाज
 293. 291. फौ प्र सं कलम १७४ व १७६ मधील सुधारणा
 294. 292. म ज म अ कलम ८५ वाटप अर्जाचा नमुना
 295. 293. सीमाशुल्क कायद्‍यान्‍वये तहसिलदारांनी करावयाची कार्यवाही
 296. 294. सलोखा योजना
 297. 295. दंडाधिकारीय चौकशी.
 298. 296. शर्तभंग नियमानुकूल करणे
 299. 297. महार वतन जमिनी
 300. 298. मयत कुळाची वारस नोंद
 301. 299. अपॉस्टिल
 302. 300. सीमा व सीमा चिन्हे
 303. 301. फेरफार नोंदवहीतील नोंदी
 304. 302. निखात निधी
 305. 303. अधिकार अभिलेख कलम 147 ते 159
 306. 304. वारसांना मालमत्तेत हिस्‍सा न मिळणारे प्रसंग
 307. 305. प्रशासकीय कार्ये
 308. 306. भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा तरतुदीवर- सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचा निकाल
 309. 307. हिंदू वारसा कायद्‍यामधील ‘एकाहून अधिक विधवा’ असा उल्‍लेख
 310. 308. विवाहित स्त्रीचे कायदेशीर अधिकार
 311. 309. मयत हिंदू स्त्रीचा सावत्र मुलगा वारस ठरतो काय
 312. 310. ग्रा पं क्षेत्रातील भूखंड प्रकल्पांची नोंदणीही ‘महारेरा’कडे
 313. 311. महा सह संस्था कायद्‍यान्‍वये हस्तांतरण
 314. 312. उत्तराधिकार कायदे
 315. 313. अकृषिक परवानगी पध्‍दतीत झालेली सुधारणा
 316. 314. सेतु सुविधा केंद्रांना आता FIFO लागू
 317. 315. मंत्रालयात सादर निवेदनांवरील निर्देशांबाबत कार्यवाही
 318. 316. स्‍थगिती सहा महिन्‍यांसाठीच वैध
 319. 317. आकारीपड आणि जप्त केलेल्या जमिनी
 320. 318. कलम १५५ -ऑफ-लाइन-ऑन-लाइन दुरुस्ती
 321. 319. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम अन्वये कारवाई
 322. 320. आपत्याला आईच्या जातीचे प्रमाणपत्र
 323. 321. माहितीचा अधिकार आणि प्रश्नार्थक माहिती
 324. 322. महा. नोंदणी कायदा व नियम, मा. उ. न्या., औ. बाद यांचा निकाल दि…
 325. 323. नायब तहसिलदार परीक्षा प्रश्नोत्तरे - भाग एक
 326. 324. संगणीकृत गाव नमुना सातबारा किती भाषेत उपलब्ध आहे ?
 327. 325. इनाम-वतन जमिनींसंबंधी महत्‍वाची दहा शासन आदेश-परिपत्रके
 328. 326. विलंब माफीबाबत मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचे निर्देश
 329. 327. मृत्यूपत्राची वैधता सिद्ध करणारी 11 आवश्यक तत्त्वे- मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालय.
 330. 328. Birth & Death Amnd Act 2023

या लेखात, आम्ही आपणाला Revenue Articles. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.

आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link Telegram Channel Link धन्यवाद !

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.